Bijbelse karakters en hun lessen voor ons: Jozef

Geplaatst op: 21 juni 2024

Vandaag deel II van deze serie. Deze week duiken we in het verhaal van Jozef. Een bekend verhaal, maar ook een verhaal waar nog zoveel over te ontdekken valt. Jozef is een ontzettend inspirerend figuur uit de Bijbel, met een, ik mag toch wel zeggen, bizar levensverhaal. Wat kunnen wij leren van Jozef?

Het verhaal van Jozef
Jozef wordt geboren als de jongste zoon van Jakob. Omdat Jakob en Rachel lange tijd geen kinderen konden krijgen, is de geboorte van Jozef heel speciaal. Jakob heeft dan ook voorkeur voor Jozef en hij wordt door zijn vader boven zijn broers bevoorrecht. Dit zorgt voor jaloezie bij zijn broers. Jozef krijgt dromen waarin hij ziet dat zijn familie voor hem zal buigen. Deze dromen vallen bij zijn broers niet in goede aarde.

Uit jaloezie verkopen Jozefs broers hem als slaaf in Egypte. In Egypte wordt Jozef een slaaf in het huis van Potifar. Jozef werkt hard en hij valt op bij Potifar. Maar Jozef wordt vals beschuldigd en komt in de gevangenis. Ook in de gevangenis werkt hij hard en ook hier krijgt hij een een bijzondere positie. Jozef legt de dromen uit van de schenker en de bakker van de farao, wat uiteindelijk leidt tot zijn ontmoeting met de farao. Ook de dromen van de farao kan Jozef uitleggen en de farao stelt Jozef aan tot onderkoning van Egypte.

Wanneer er hongersnood heerst, komen Jozefs broers naar Egypte om voedsel te kopen. Ze herkennen Jozef niet, maar hij herkent hen wel. Uiteindelijk onthult Jozef zijn identiteit en vergeeft hij zijn broers. Hij nodigt hen en zijn vader uit om naar Egypte te komen, waar ze in overvloed kunnen leven (Genesis 37-50).

Het werk van je handen
Hoewel Jozef een heftig leven leidt en vreselijke dingen meemaakt, blijft Jozef telkens vertrouwen op God. In Genesis lezen we dat God Jozef hielp en hem zegende in de dingen die hij deed. God gaf Jozef bijvoorbeeld inzicht om dromen uit te leggen. Dit werkt twee kanten op: Jozef werkt hard, hij legt dromen uit, Hij blijft op God vertrouwen. En God zegent hem daarvoor. Dus Jozef doet iets en God doet iets.

Doorzetten
Jozefs leven was vol tegenslagen en onrechtvaardigheden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat Jozef op een dag zijn bed niet meer uit wilde komen. Maar dat deed Jozef niet. Wat voor tegenslag Jozef ook kreeg te verwerken, hij gaf nooit op. Hij bleef hard werken en was dienstbaar voor de mensen om hem heen. Jozef gebruikte zijn talenten en gaven, zoals zijn vermogen om dromen te interpreteren, om anderen te helpen en te zegenen.

Ondanks zijn omstandigheden bleef Jozef op God vertrouwen. Misschien ken jij ook wel een situatie waarin het onmogelijk lijkt om door te gaan. Misschien word ook jij afgewezen door mensen om je heen. Wanneer we in moeilijke situaties zitten, kunnen we leren van Jozefs voorbeeld om door te zetten en te blijven vertrouwen op God. Wat een tegenslag is, kan later een kans zijn voor iets nieuws. Waar kunnen wij onze gaven en talenten gebruiken om anderen te dienen en God te eren?

Vertrouwen op God
Ondanks alles wat Jozef meemaakt, blijft hij vertrouwen op Gods plan. Kun je je voorstellen dat je verkocht wordt door je eigen familie, je als slaaf moet werken, je vals beschuldigd wordt, jarenlang in de gevangenis zit en dan toch blijft geloven dat God een doel met jouw leven heeft? We weten niet precies waarom Jozef al deze dingen meemaakte, maar we weten wel dat Hij God vertrouwde en het goede bleef doen. En uiteindelijk werd Jozef én zijn familie hier rijkelijk voor gezegend. Wat betekent het voor jou om te vertrouwen op God?

Vergeving
Jozefs broers waren jaloers op hem. Zo jaloers, dat ze besloten om hem te verkopen. Jozefs leven is hierdoor flink veranderd en hij heeft vreselijke dingen meegemaakt. Als Jozef zijn broers weer ziet, herkennen ze hem niet. Maar Jozef herkent hen wel en dat laat hem niet onberoerd. Meerdere keren loopt Jozef weg, omdat hij moet huilen. Vervolgens stelt hij zijn broers op de proef. En als Jozef ziet dat Juda, de oudste broer, zijn jongste broer Benjamin wil beschermen, ziet hij dat er iets is veranderd. Hij besluit om zijn broers te vergeven. Ondanks hun verraad en de vreselijke gevolgen, kiest Jozef voor vergeving. Deze vergeving leidt tot verzoening én zegen voor zijn familie.

Lessen voor ons
Jozefs verhaal is een bizar en bijzonder verhaal tegelijk. Jozef maakt ontzettend veel mee in zijn leven. Zoveel, dat ik mij soms afvraag hoe het kon dat hij toch doorzette. Maar dat deed hij wel en het verhaal loopt goed af. Daarom is Jozefs verhaal ook een verhaal vol lessen. Nog veel meer dan alleen de lessen die in dit blog worden uitgelicht. Jozefs verhaal is een getuigenis van de kracht van doorzettingsvermogen, het inzetten van onze talenten, vertrouwen op God en vergeving. Jozef laat ons zien hoe we ons eigen leven kunnen leiden, ongeacht de omstandigheden.

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen