Talen

  • Nederlands
  • English

Projecten Internationaal

Oeganda:

Weeshuis: Nalidi Orphanage

Dit weeshuis is opgericht door Ps. Patrick Ogurut. Uit een verlangen om kinderen een onderdak en onderwijs te kunnen geven is hij gestart met een weeshuis en school. Patrick ontvangt geen salaris en is afhankelijk van giften. Als Fountains of Joy ondersteunen wij dit weeshuis/school en hebben een aantal keren een gift mogen geven aan dit mooie project.

Weeshuis: Mukono

Afgelopen januari hebben we een kinderkamp georganiseerd voor de kinderen van de sloppenwijken in Kampala en kinderen van “Comfort Africa” Dit kinderkamp vond plaats in Mukono op het terrein van een weeshuis/school. Omdat dit weeshuis terrein had waar kinderen kunnen spelen en een slaapzaal voor jongens en voor meisjes had, konden wij hier ons kamp houden. Ps. Jonathan de oprichter van de school en het weeshuis stelde zijn school/weeshuis beschikbaar voor het kamp. Een geweldig mooi gebaar. Ook deze school/weeshuis is afhankelijk van giften. Door middel van de giften die wij ontvangen als Fountains of Joy, hopen wij in de toekomst dit weeshuis te kunnen zegenen met een gift.

Comfort Africa

Comfort Africa is een stichting die zich bezig houdt met het verbeteren van de levens van de kinderen in o.a. de sloppenwijken van Kampala, maar ook onder de armen in andere delen van Oeganda. Door middel van giften is het mogelijk dat deze kinderen naar school kunnen en verbetering van huiselijke omstandigheden. Als Fountains of Joy ondersteunen wij 3 kinderen, zie Fountain kids. En ondersteunen wij Comfort Africa door middel van financiële bijdrage voor het kinderkamp en opstarten van een eigen onderneming, zodat deze mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Kleding Projecten

Op onze reizen naar Afrika is het mogelijk om extra bagage mee te nemen. Hiervan maken wij gebruik om extra kleding mee te nemen om uit te delen aan de kinderen die dit zo hard nodig hebben. Wij als Fountains of Joy zijn erg blij met de kleding die wij krijgen. Dankzij deze kleding kunnen wij tot zegen zijn voor deze kinderen. Ook u kunt dit project ondersteunen door goede kleding bij ons af te geven.

School Nansana 

In Nansana, waar wij regelmatig spreken in de kerk als wij in Oeganda zijn, is naast de kerk op initiatief van de kerk een school gestart. Hier kunnen kinderen die het gewone onderwijs niet kunnen volgen, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben, onderwijs krijgen. Sommige ouders kunnen wat betalen voor het onderwijs en daar worden nu schriften e.d. van gekocht. De stroom van kinderen die de weg naar deze school vinden is groter dan de school aankan. Er is nu dringend behoefte aan 2 of 3 nieuwe klaslokalen en het verlangen van de leerkrachten is ook dat de kinderen op stoelen kunnen zitten in plaats van op de grond. Wij als Fountains of Joy sponsoren dit nieuwe project met 2 nieuwe klaslokalen. Wij hopen in september 2016 ook de schoolbanken te kunnen sponsoren.