Oeganda – Februari 2018

Op 15 februari vlogen wij opnieuw naar Oeganda. Deze reis was gericht op het oosten van Oeganda en stond voornamelijk in het teken van onderwijs. Naast onderwijs hebben wij op verschillende plaatsen kleding en andere spullen gebracht, dat met dank werd ontvangen.

Krinva

Als eerste stond Kirinya op het programma. Het was voor ons de tweede keer dat wij hier naar toe gingen. Erg leuk om te zien dat de kerk is gegroeid! We kregen vele getuigenissen te horen over hoe profetieën uit zijn gekomen in de levens van verschillende mensen. Bijzonder om te zien en horen hoe God aan het werk is!

Tijdens ons vijfdaagse verblijf stonden er vier kerkdiensten op het programma en een aantal gesprekken met de voorgangers van deze kerk, Richard en Esther. In deze diensten gaven wij onderwijs, hebben wij voor de zieken gebeden en mochten we profetische woorden doorgeven die God tegen de mensen wilde zeggen.
Door omstandigheden hadden wij de eerste dagen een andere chauffeur; Moses. Hij kende God, maar had nooit een keus gemaakt. Na een aantal gesprekken die hij had met Erik, heeft hij zijn leven aan Jezus gegeven en is hij gedoopt in de Heilige Geest. We merken steeds meer dat God dit soort situaties op ons pad brengt. 

Kavunga

Na Kirinya reizen wij naar Kayunga. Ook dit is voor ons de tweede keer dat wij deze plaats bezoeken. In Kayunga stond er een leidersconferentie van twee dagen op het programma, met 100 leiders. Esther startte met onderwijs te geven over de Heilige Geest. Ruim 50 leiders werden gedoopt met de Heilige Geest. Dat was een gaaf moment! Erik nam het over en gaf onderwijs over roeping. Iedereen is geroepen door God om zijn plaats in te nemen in het lichaam van Christus. De tweede dag sprak Erik over geloof en Esther over profetie en hoe dit in zijn werk gaat.
Pastor Charles getuigde dat wij vorig jaar over hem en zijn kerk hadden geprofeteerd. Er zou groei komen en ze zouden verhuizen naar een nieuwe plek. Het aantal leden was inmiddels verdubbeld en ze hadden een stuk grond kunnen kopen waar een grotere kerk op stond. Mooi om te zien dat God betrouwbaar is en doet wat Hij beloofd heeft.
Tijdens de conferentie hebben wij alle leiders een lunch aangeboden. Door de lange droogte was alle oogst verloren gegaan, waardoor eten erg duur was. Prachtig dat wij niet alleen geestelijk voedsel brengen, maar ook de mensen te eten konden geven om hun lege magen te vullen. Geloof en handelen gaan hand in hand.

Namayingo

Namayingo was de volgende plaats die we bezochten, vlak aan de grens met Kenia waar wij twee dagen zouden blijven voor een leidersconferentie. Deze reis was een behoorlijke uitdaging. Onderweg ging de auto kapot. Na 6 1/2 uur wachten in de brandende zon, op een zandweg, zonder water, konden wij eindelijk onze reis vervolgen. Helaas was dit niet de enige uitdaging, want 2 uur later stonden wij weer stil. Dit keer in het pikkedonker met een lekke band. In plaats van de moed of ons geloof te verliezen, hebben wij met z’n allen gebeden en gezongen. Ook wij leren mooie lessen op onze reizen!
 
Het was erg leuk om pastor Titus te ontmoeten. Een zeer vriendelijke man met een passie voor Jezus.  Ook hier mochten wij spreken en hun bemoedigen met 

woorden van God. Na onderwijs over de Heilige Geest te hebben gegeven mochten wij ook hier 40 mensen dopen met de Heilige Geest. Hier zaten de mensen op het puntje van hun stoel om het onderwijs te ontvangen. Ze waren echt hongerig naar het woord.

Kadama

Na Namayingo vertrokken we naar Kadama voor twee kerkdiensten. Deze kerk hadden wij in 2017 voor het laatst bezocht. Hier hebben wij gesproken over geloof en liefde en mochten we de kerk bemoedigen met woorden van God.

Mbale

Na Namayingo vertrokken we naar Kadama voor twee kerkdiensten. Deze kerk hadden wij in 2017 voor het laatst bezocht. Hier hebben wij gesproken over geloof en liefde en mochten we de kerk bemoedigen met woorden van God.

Negen dagen verbleven we in Mbale. Hier stonden twee zondagsdiensten, een profetische avonddienst en een vrouwenconferentie van drie uur op het programma. Daarnaast besteedden we de ochtenden aan het trainen van de pastors. Als toetje mocht Erik de eerste overnight openen met onderwijs. Een overnight is een avond en nacht van onderwijs, gebed en aanbidding. Het was een eer om dit te mogen doen! Het onderwijs wat wij gaven en de profetische woorden die wij hebben gesproken waren helemaal in lijn met waar de kerk zich momenteel bevond. Esther profeteerde over de voorganger en de kerk. Deze profetie bleek de uitleg van twee dromen die de voorganger had ontvangen. God is goed!

Armbandjes

Tijdens de vrouwenconferentie konden wij prachtige armbandjes uitdelen aan alle vrouwen. Dit was mogelijk dankzij een fantastische gift van stichting ‘Move Your Mountain’. De aanwezige vrouwen waren blij verrast met dit kado. Zo zullen deze vrouwen altijd weten dat zij geliefd zijn door God de Vader.

Leiders trainen

De plekken in Oeganda waar wij komen zijn niet de plaatsen waar veel buitenlanders komen. De leiders hier hebben soms niet eens een bijbel, laat staan dat zij toegang hebben tot opbouwende boeken en social media. De vraag naar onderwijs in deze gebieden is enorm. Wij bidden en verlangen dat God meer mogelijkheden gaat geven om nog meer leiders in deze afgelegen gebieden te mogen trainen.

Leiders trainen

Wij komen nu al een aantal jaar in Afrika en wij werken veel vanuit relaties. Na elke reis is het fijn om weer naar huis te gaan naar onze familie en vrienden in Nederland. Aan de andere kant laten wij steeds vaker dierbare vrienden achter in Oeganda, die wij ook missen. Oeganda is ons tweede thuis aan het worden.