Servië – September 2018

Op 24 september vlogen wij naar Belgrado en vandaar verder met de auto naar Jagodina in Servië. We verblijven in het huis van een Nederlandse vrouw die hier al langere tijd woont. Wat lief en gastvrij dat wij hier mogen logeren terwijl zij er nu niet is. Miki en Suzana Kamberovic zijn onze hosts tijdens deze reis.
In één week hebben wij in meerdere kerken gesproken en over mensen geprofeteerd. Ook veel gesprekken gehad met voorgangers en leiders van de diverse kerken. We zijn overal met heel veel liefde en hartelijkheid ontvangen.
 
’s Middags gaan we naar een familiereünie van de voorganger van een Servische kerk in Jagodina. Mensen zijn erg vriendelijk en gastvrij.

Dinsdag 25 september

Wij gaan vandaag naar Nic om een zendingsechtpaar te bezoeken die vanuit Nederland naar Servië zijn gegaan om hier te werken en te leven. Mooi om hen te ontmoeten en te bemoedigen. De gemeentes die wij hier in Servië bezoeken zijn klein, maar de mensen zijn enthousiast en hongerig naar een woord van God.
’s Avonds zijn we in een gemeente in Nic, waar Erik spreekt over 2 Cor. 3:17. Daarna hebben we over alle aanwezigen geprofeteerd. Het is weer mooi om te zien hoe God mensen bemoedigt met een persoonlijk woord.

Woensdag 26 september

Vandaag hebben wij een ontmoeting met leiders en pastors uit de gemeente van Laskovac. We doen met hen ook een profetische activatie. Mooi om te zien als mensen uitstappen!

Esther spreekt over ons karakter en de vrucht van de Geest. Erik spreekt over ‘maar op uw woord’. Opnieuw worden we hier vriendelijk en gastvrij ontvangen. De Serviërs en de Roma’s vinden we erg hartelijk en we voelen ons hier thuis.

Donderdag 27 september

Bezoek aan de locatie van de kinderkampen.
Iedere zomer organiseert Miki Kamberovic kinderkampen voor de Roma kinderen. Deze kinderen groeien op met afwijzing en discriminatie. Omdat zij bij een bevolkingsgroep horen die veel discriminatie en afwijzing kent. De kinderen horen hier dat er een God is die hen prachtig vindt en van hen houdt. Ze krijgen aandacht, liefde en mooi onderwijs.

Vanuit onze thuisgemeente, de EGZ in Zeewolde, gaat er elk jaar een groep tieners naar Servië om Miki en zijn team te ondersteunen.
Vandaag bezochten we de locatie van de kinderkampen en hoorden prachtige verhalen over deze kampen.

Vrijdag 28 september

Vrijdagavond hebben wij een dienst in Svilajnac. Esther spreekt over ‘de Bron’.
Deze gemeente is een pionier gemeente, net gestart door Miki. Deze gemeente ligt in een zeer arm gebied. Er is hier veel discriminatie. De Roma bevolking wordt hier niet geaccepteerd, ze wonen in een eigen wijk.
We hebben over veel mensen geprofeteerd. Al vonden sommige dat nog heel spannend, omdat ze net bekeerd zijn en alles nog nieuw en vreemd voor ze is.

Zaterdag 29 september

Huisbezoek aan Zika en Dijana Ljubisevic met hun kinderen. Een prachtig stel die hun leven inzetten voor Gods werk hier in Servië.

’s Avonds stond er een ontmoeting met de leiders van de kerk van Miki gepland. Erik spreekt. Het is voor ons altijd zo gaaf om leiders waar ter wereld te mogen bemoedigen met onderwijs en een persoonlijk woord van God.

Vrijdag 28 september

Erik spreekt in de Servische kerk in Jagodina. Het is fijn om Erik te horen spreken, maar ons schema had bedacht dat Esther zou spreken. Helaas mochten er in deze kerk geen vrouwen spreken. Erik sprak over “waar het hart vol van is…”

Na de ochtenddienst vertelde een vrouw dat zij de avond ervoor had gebeden of er een nieuwe verfrissende wind zou gaan komen van de Heilige Geest. Er werd niet veel meer gedaan met de gave van de Geest door slechte ervaringen. Na de dienst getuigde zij, dat die verfrissing was gekomen door het Woord wat gesproken was en de profetische bediening van die ochtend. Dit is ook een bemoediging voor ons. Te weten dat God aan het werk is door ons heen.

Zelfs na de dienst stonden mensen nog te wachten, zodat wij voor hen konden bidden en over hen konden profeteren. Ook ontmoetten wij een oude dame. Haar kleindochter ging vertalen en zei vertelde dat zij al jarenlang voor Servië en de regering bad. Zij geloofde dat er echt verandering ging komen in haar land. Ze beloofde ons dat wij ook op haar gebedslijst zouden komen. Wat een zegen.

’s Avonds een bijeenkomst in de kerk van Miki, waar we met elkaar mooie lofprijs en aanbidding hebben beleeft. Daarna deelde Esther een kort woord en hebben wij over mensen geprofeteerd.
Erik ervoer om tegen een vrouw te zeggen dat God van haar hield en dat zij vergeven was. Hij deelde dit woord met haar en deze vrouw begon heel erg te huilen. Pas later hoorde wij haar verhaal: Zij had lange tijd in de gevangenis gezeten. En nu was zij weer vrij, maar kon niet geloven dat God nog van haar hield en haar vergeven had.

Wat is het dan mooi om persoonlijke woorden van God door te mogen geven. De mensen waren zo enthousiast dat ze familie en vrienden opbelden, zodat wij door de telefoon over hun konden profeteren. Dit hadden wij nog niet eerder meegemaakt.

Gedurende de week kwamen de eerste getuigenissen onze kant op: “Erik profeteerde over ons dat er zegeningen zouden komen en de volgende dag kwam de zegening al.” 

“Erik en Esther, jullie profeteerden over “nieuwe’ mogelijkheden en kansen in ons leven. Wij zijn gevraagd om iets nieuws te starten, maar wij wilden zo graag een bevestiging. Die hebben wij nu ontvangen.”

“Erik en Esther, jullie komen precies op het goede moment. Dit woord had ik nu nodig!” 

God is zo goed en trouw geweest op deze reis. Wij hebben ook weer met verwondering en dankbaarheid gekeken hoe God door ons heen werkt om mensen te bemoedigen, te troosten en uit te dagen.
Wij zijn Miki en Suzana erg dankbaar voor hun liefdevolle gastvrijheid en tijd die zij met ons doorbrachten. Wij kijken terug op een gezegende tijd met dit bijzondere echtpaar.

 

Wij zijn u dankbaar voor de financiële support op bankrekening:

NL15 RABO 0180 596810

t.n.v. stichting Fountains of Joy.