Talen

  • Nederlands
  • English

Giften

Uw financiële steun biedt ons de mogelijkheid om verandering te brengen in levens van mensen door met hen de levensveranderde boodschap van Jezus Christus te delen en door middel van praktische hulp aan hen die het zo hard nodig hebben.
Uw bijdrage wordt niet belegd en/of vastgezet op een spaarrekening.
De stichting beoogt geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen beloning vanuit de stichting.
 
Onze stichting is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beoogde instelling (ANBI), waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
 
Wij zijn u dankbaar voor de financiële support via het machtigingsformulier of op bankrekening:

NL15 RABO 0180 596810

t.n.v. stichting Fountains of Joy.