ANBI

Stichting Fountains of Joy wordt door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan Stichting Fountains of Joy fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam
Stichting Fountains of Joy
KVK nummer
60498471
RSIN nummer
853936870
Postadres
Punter 10
3891 ZX Zeewolde
Bezoekadres
Punter 10
3891 ZX Zeewolde
Telefoonnummer
06-18089952
E-mailadres
info@fountainsofjoy.nl

Bestuurs- en directiesamenstelling

Erik Nagtegaal
Directie en oprichter
Esther Nagtegaal
Directie en oprichter
Anne Damstra
Voorzitter
René Noort
Penningmeester
Thijs Bos
Secretaris

Doelstelling

Onze droom en wens is dat iedereen op deze wereld zal horen over het evangelie van Jezus, zodat hun leven veranderd door een levende relatie met God. Gebaseerd op een goed Bijbels fundament. Dat armen, weduwen en wezen vreugde vinden omdat ze zelfvoorzienend kunnen zijn.

Jaarverslagen

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording

Beleidsplan

Statuten

Bekijk hier de statuten.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

Beloningsbeleid directie en medewerkers.
Het bestuur heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning vastgesteld. Het beleid wordt periodiek vastgesteld.

In hoofdstuk 7 van het Beleidsplan is hierover meer informatie te vinden.