Oeganda – juni 2014

In Juni 2014 reisden we opnieuw naar Oeganda, maar dit keer gingen Thijs & Judith Bos met ons mee. 
Wij hebben ook de tijd genomen om wat van dit prachtige groene land te bekijken. Als je denkt aan Afrika is vaak de eerste gedachte: dor en droog en veel zand. Daarentegen is Oeganda heel groen en fris, omdat het er regelmatig hard regent.

Fountains of Joy

Deze reis hebben we voor het eerst vanuit onze stichting “Fountains of Joy” gemaakt. Dat was voor ons heel bijzonder. De stichting was net opgericht en nu al meteen een reis vanuit de stichting. Geweldig om meteen onze doelstellingen: Brengen van het evangelie en omzien naar armen, wezen en weduwen, in praktijk te brengen in Oeganda.

Eerst hebben we Nalidi Orphanschool bezocht, een school waar 54 weeskinderen volledig worden opgevangen en meer dan 200 kinderen onderwijs ontvangen.  Dankzij de giften die wij van u mochten ontvangen waren wij in staat dit prachtige werk te ondersteunen. Voordat wij naar Oeganda gingen had Erik het idee dat God tegen hem zei om dit project echt een mooie gift te geven. Tijdens de meeting, die wij met Patrick de oprichter en directeur van de school hadden, gaf Erik de gift aan hem. Het werd heel stil… Later tijdens de lunch vertelde Patrick zijn verhaal: In de week voordat wij kwamen was al het geld en het eten op en hij had geen idee hoe het de komende tijd verder moest. Daarom had hij zijn team van de school bij elkaar geroepen om te bidden dat God zou voorzien in deze voor hun zo een uitzichtloze situatie. Patrick was zo onder de indruk van Gods antwoord op zijn gebeden. Het is prachtig om zo een kanaal te mogen zijn om de zegen en gunst van God aan anderen door te mogen geven.

Kadama

In Kadama hebben we in de kerk van Richard Wisdom en Billy Tom verschillende keren mogen spreken. We hebben een serie gedaan over de autoriteit van God. Mooi om te ontdekken dat mensen hier zo hongerig zijn naar het Woord van God. En graag meer willen leren over God.

Hier in Kadama mochten we ook activiteit voor kinderen organiseren. Zelf hadden we vanuit Nederland allerlei speelgoed en attributen meegenomen om met de kinderen hier te kunnen spelen. In Nederland hadden we samen met Judith en Thijs een soort 6-kamp bedacht waarin we de kinderen in groepen zouden verdelen en zo konden zij dan steeds als groep een ander spelletje doen. In de kerk hadden we verschillende spelletjes uitgezet. Nu alleen nog aan de kinderen uitleggen wat de bedoeling was. Maar zo eenvoudig is dat in Afrika niet, want kinderen zijn niet gewend aan deze manier van aandacht en met zoveel dingen spelen.

Het werd een tijd van gezellige chaos, heel veel blije gezichten en gillende kinderen, omdat bellenblaas heel nieuw en toch ook wel een beetje spannend is. Als Nederlanders is dit een nieuwe ervaring en we hebben er veel van geleerd.

We hebben de tijd genomen om huis aan huis evangelisatie te doen. Het is hier niet vreemd om mensen op straat en bij hun huis aan te spreken en te vragen of zij tijd hebben om even naar ons te luisteren. En de meeste mensen willen wel even horen wat wij te zeggen hebben. Er zijn hele goede gesprekken geweest en voor veel mensen gebeden. Het blijft bijzonder om mee te maken dat mensen een keus voor Jezus maken.

Kampala

Na een goede en gezellige tijd in Kadama was het tijd om naar Kampala de hoofdstad van Oeganda te gaan. Omdat wij, Erik en Esther, hier ook al eerder geweest waren, zou dit , net als in Kadama, ook een leuk weerzien zijn van verschillende mensen. En daar verheugden wij ons ook op.
In Kampala doen wij veel samen met Suzan Okae en haar team. Suzan is een geweldige vrouw, die altijd blij is en een enorm hart heeft voor de kinderen in de sloppenwijken van Kampala. Ook deze keer hadden we kleding verzameld in Nederland en dit meegenomen om uit te delen in de sloppenwijken. Het is prachtig om te zien met hoeveel toewijding en liefde Suzan de juiste kleding bij het juiste kind uitzoekt.

Sloppenwijken

Ook hebben veel tijd doorgebracht in de sloppenwijken met evangelisatie. Het is zo bijzonder om mee te maken dat mensen die niets hebben en letterlijk in krotten wonen, zo vriendelijk en zo gastvrij zijn. Het is voor hen niet ongewoon om hun laatste thee of iets dergelijks met je te delen.  Geweldig was om juist hier het goede nieuws te brengen.

Martin en Beatrice Ochieng

Onze gastheer is Kampala is Martin Ochieng, die samen met zijn vrouw Beatrice verantwoordelijk is voor het werk van Harvest Vision Ministry. Een organisatie die tot doel heeft het verspreiden van het evangelie in Afrika.

Tijdens ons verblijf in Kampala had hij er voor gezorgd, dat wij in een aantal van de gemeenten, gesticht door Harvest Ministry konden spreken en zo de mogelijkheid hadden om veel van dit werk te zien. Bijzonder om in Afrika in gemeenten te mogen spreken. Dit is zo anders dan in onze westerse cultuur. Het aanbiddingsteam bestaat vaak uit een koor met een soort aanbiddingsleider, deze begint gewoon te zingen en de rest van het koor en dan de gemeente volgt. Muziek en instrumenten is niet gebruikelijk, omdat er vaak geen stroom is om installaties op aan te sluiten. Maar ook zonder dit alles swingt en zingt het “de pan uit”. Iedereen klapt en danst, dat het een lieve lust is. Zo leuk om dit een keer mee te maken. Mooi om ook hier in Afrika te mogen delen vanuit Gods woord en Zijn goedheid. Tijdens onze missie hebben wij in verschillende kerken onderwijs mogen geven.

Ook hebben wij een jeugddienst georganiseerd voor jongeren tussen de 14 en 25 jaar oud. In deze dienst hebben Thijs en Judith allebei gesproken. Het was een indrukwekkende dienst.

Gods liefde

Dit was een intensieve maar geweldig indrukwekkende reis, waarin we Gods liefde en goedheid zowel in Woord als in Daad mochten uitdragen.