Rwanda & Burundi – Maart 2015

Na onze vorige reizen naar Oeganda, kregen we als Fountains of Joy ook het verlangen om andere landen in Afrika te bezoeken. We hebben gebeden of God deuren voor ons wilde openen. Zo kregen wij contact met James Adika en hij wilde heel graag onze host zijn in Rwanda en Burundi.
Geweldig om mee te mogen maken dat als je bereid bent om te gaan, de Heer mogelijkheden geeft

Gemeentestichting

Begin maart vertrokken we naar Rwanda om daar in de gemeente van Benard Wabomba te mogen zijn. De gemeente was net gestart en nog klein, maar de toewijding en het enthousiasme waren groot. Zij kwamen bij elkaar onder een zinken dak dat op palen ruste. Er was wel een verlangen om een kerk te bouwen, maar de financiën waren er nog niet helemaal.  Fountains of Joy mocht deze jonge gemeente een gift geven, zodat de bouw een feit werd. Erik werd gevraagd om zondags na de dienst de eerste steen te leggen van het nieuwe gebouw. Wat een eer en wat leuk om niet alleen geestelijk mee te bouwen aan het huis van God, maar ook in het natuurlijke.

Contacten en onderwijs

De eerste tijd van ons verblijf in Rwanda was vooral bedoeld voor het leggen van contacten en vertrouwen winnen van de mensen die op ons pad kwamen. Door de geschiedenis van het land, de genocide en de nasleep hiervan zijn de mensen in dit land erg voorzichtig met het maken van contacten, zeker met buitenlanders.
We hebben veel in de gemeente gesproken over Gods liefde.  Ook mochten we een seminar geven over het huwelijk, waarin Erik echt ook aan de mannen mocht vertellen hoe God de man ziet in het huwelijk en zijn verantwoordelijkheid voor zijn vrouw en kinderen. Dit is in Afrika niet heel vanzelfsprekend. We kregen mooie en open reacties en het verzoek om nog een keer terug te komen om meer seminars over het huwelijk te geven. Een mooie ontwikkeling.
Esther heeft ook speciaal een middag alleen voor de vrouwen van de gemeente georganiseerd. Het was prachtig om vrouwen in dit land, die in armoede leven en een zwaar leven hebben, te mogen bemoedigen vanuit het Woord van God; dat God hen ook ziet en Zijn hart naar hen uitgaat.

Straatevangelisatie

Deze reis was Ruud Nagtegaal met ons mee, een broer van Erik. Tijdens onze straatevangelisatie kwam hij goed tot zijn recht! Ruud heeft echt een hart voor de mensen die nog niet van God gehoord hebben en hij is vrijmoedig om dit nieuws met anderen te delen.  Ook Erik vindt het geweldig om op straat over Jezus te vertellen. De openheid van de mensen, zorgde ervoor dat ongeveer 30 mensen een keus hebben gemaakt voor Jezus. Geweldig, want het is nog steeds de beste keuze die een mens in zijn of haar leven kan maken.

Praktische hulp

Als wij op reis gaan naar Afrika willen wij naast het brengen van het evangelie ook praktische hulp bieden. Dit doen wij door middel van het opzetten van projecten, het uitdelen van kleding en schoolspullen aan mensen die in armoede leven. In Nederland verzamelen wij deze kleding en spullen, om daar uit te mogen delen. Ook nemen we speelgoed en snoepgoed mee om uit te delen aan de kinderen die wij tegenkomen, of tijdens onze kinderactiviteiten.

Tijdens ons verblijf in Rwanda ontmoetten wij Clovis, een man met een enorm groot hart voor kinderen, die in sloppenwijken een school start en heel weinig schoolgeld vraagt, zodat juist de kinderen uit de arme gezinnen onderwijs ontvangen en zo kans hebben op een betere toekomst. Wij zochten nog een accommodatie voor de kinderochtend die wij georganiseerd hadden en Clovis bood aan dat wij de school en de grond rondom de school mochten gebruiken. Deze ochtend kwamen er zo’n 80 kinderen uit de omgeving. Er was ruimte om te voetballen, met belleblaas te spelen of een met een springtouw, een strandbal en een laken en we organiseerden meerdere spelletjes; kortom lekker spelen en even alleen kind zijn.  In een schoollokaal  mochten de kinderen, onder het genot van een snoepje, luisteren naar het verhaal van Gods liefde en op de uitnodiging of kinderen een keus wilde maken voor Jezus, gingen veel kinderen staan. Een ontroerend moment.

Burundi

Na 8 dagen in Rwanda te zijn geweest, vervolgden wij onze reis naar Burundi, ook een nieuw land voor ons. Na een bijzondere busreis van ongeveer 7 uur, waarin je meerdere keren verbaasd bent over de manier waarop zij hier een bus vol proppen met mensen en goederen en de rijstijl van de buschauffeur, kwamen we aan in Burundi. Onze gastheer tijdens ons verblijf in Burundi, Everiste Habominare, stond al op ons te wachten op het busstation. Everiste is een bijzonder vriendelijke, rustig man, die zijn leven geeft om gemeenten te stichten en mensen te vertellen over Gods liefde. Hij heeft tijdens dit verblijf zijn huis en gemeente gastvrij opengezet voor ons.
 
Kinderactiviteit
Ook hier hebben we veel in de gemeente mogen spreken en opnieuw een kinderochtend mogen houden. Mary, de vrouw die verantwoordelijk is voor de kinderdiensten en zondagschool in de kerk, wilde graag helpen tijdens deze ochtend. Zij had verteld dat er ongeveer 80 kinderen zouden komen, maar halverwege de ochtend stond de teller al op 145. Geen kind wilde deze kans op even spelen en zelfs snoep missen. Even niet denken aan overleven en armoede, maar gewoon even echt kind zijn. Wat een voorrecht om dat aan kinderen te mogen geven. Al is het dan maar voor één ochtend. Mary, die van onschatbare waarde was voor Esther hielp mee met deze ochtend en op de zondagochtend, waar Esther de zondagschool mocht verzorgen. Mary, een vrouw uit Kenia, werkt nu in Burundi om kinderen onderwijs te geven over de liefde van God. Wat een mooie ontmoeting met een prachtige vrouw.

Straatevangelisatie

Ook in Burundi hebben wij huis-aan-huis evangelisatie gedaan en in dit land was het bijzonder om te zien dat de mensen zo open stonden voor het evangelie. Als wij bij een huis stonden om de mensen te vertellen over God, werden er uit de omgeving allerlei mensen opgetrommeld om ook even te luisteren. Er zijn in Burundi ongeveer 70 mensen tot geloof gekomen. Als er tijdens het evangeliseren mensen tot geloof komen, worden hun naam en telefoonnummer genoteerd en later wordt er met al deze mensen contact opgenomen, zodat zij in contact komen met de plaatselijke gemeente en er altijd een stuk nazorg kan worden verzorgd.

Rwanda

Na onze tijd in Burundi reisden we per bus terug naar Rwanda. En wat een verrassing stond ons daar te wachten. Het was niet gebleven bij het leggen van de eerste steen van een nieuw gebouw voor de gemeente, maar er was al een heel nieuw mooi gebouw.
De eerste zondag dat de gemeente samenkwam in dit gebouw mocht Erik preken, een bijzonder moment.

Leiderstrainingen

De laatste dagen van ons verblijf in Rwanda hebben we veel tijd doorgebracht met het leiderschap van de kerk. We mochten luisteren naar hun dromen en verlangens en wij konden hen bemoedigen. Een mooie en bemoedigende tijd samen. En ook goede tijden gehad met Benard en James, waarin we ook veel van onze eigen ervaringen met hen deelden.

Weer

Iets extra’s om te vermelden over deze reis is, dat maart een regenseizoen is in Rwanda. Maar tijdens ons verblijf hier heeft het nauwelijks geregend en konden alle buitenactiviteiten bijna allemaal gewoon doorgaan. Ook voor de lokale bevolking was het uniek dat er in deze tijd geen regen is gevallen. Een cadeau van God.
Wij kijken terug op een bijzondere en vruchtvolle reis naar deze twee landen.