De storm II

Geplaatst op: 21 april 2021

In het eerste stuk over de storm hebben we het verhaal gelezen in Markus 4 over de storm op het meer. We lezen verder in vers 35. Aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: Laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukte tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakte Hem wakker en zeiden: Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan? Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: zwijg! Wees stil!  De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.

Een prachtig verhaal. Misschien lees je het wel als een verhaal, maar er zit wel degelijk een boodschap in voor ons allemaal.

We hebben allemaal stormen in ons leven. Soms lichte stormen en soms zware stormen die op ons leven inbeuken. In de tekst staat dat de storm Jezus niet stopte met te doen wat Hij moest doen. Hij lag zelfs te slapen en maakte zich totaal niet ongerust over de storm. Hij bleef zich focussen op wie Hij was en waarvoor Hij hier op aarde was. Uiteindelijk stilde Hij de storm, omdat de discipelen bang waren dat de boot zou zinken. Jezus zei tegen hen: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?”

Het zal je maar gezegd worden als je midden in een storm zit in je leven. Geloof je nog steeds niet? Het klinkt niet zo leuk en liefdevol. Maar misschien was dat niet zo, want Jezus liet hen zien wat geloof kon doen. De storm stopte en het meer werd rustig. Eigenlijk bedoelde Jezus: Jullie hadden mij niet hoeven wakker maken, als jullie zelf in geloof tegen deze storm zouden spreken. De wind en het meer zouden ook naar jullie hebben geluisterd. Het was juist liefdevol van Jezus om hen op deze manier te onderwijzen wat geloof kan doen.

Hetzelfde geldt voor ons als we in een storm zitten of terechtkomen. We kunnen twee dingen doen: bang worden en ons laten leiden door angst, of in geloof spreken tegen de storm. Angst is een slechte raadgever, dus dat is niet de oplossing. Maar Jezus zegt dat wij de storm kunnen overwinnen door in Zijn naam tegen de storm te spreken. Geloof is hiervoor de basis. Zelfs als de storm wat langer aanhoudt, behalen we uiteindelijk de overwinning, want Jezus staat aan onze kant. Hij is overwinnaar en wij mogen met Hem in overwinning leven. Leg je focus op het woord van God en niet op de storm.

Stormen in ons leven worden vaak gebruikt om ons te stoppen. Maar achter iedere storm staat iets groots of belangrijks te wachten. Jezus was op weg naar een bezeten man die hij wilde bevrijden, maar de duivel probeerde Jezus hiervan af te houden. Jezus liet zich niet intimideren door de duivel en dus ook niet door de storm, maar ging door met wat Hij moest doen. Hij was niet bang. Dat was anders voor de discipelen die bij Hem waren, want zij waren wel bang. Zij hadden, net als wij, lessen te leren om te wandelen in geloof en vertrouwen.

Het is het waard om deze lessen te leren. Zo kun je bij de volgende storm gewoon gaan slapen. Net als Jezus deed. Omdat je weet dat er iets belangrijkers staat te wachten. Er is geen veiligere plaats dan bij Jezus.  Jezus is met jou en voor jou. Als Hij voor jou is, wie kan er dan tegen jou zijn? Vertrouw God met alles.

Misschien is dit niet vanzelfsprekend voor je, maar dan wil ik je vragen het onderstaande gebed mee te bidden:

: Hemelse Vader, ik vertrouw U met wat ik begin en waarmee ik eindig. Ik vertrouw U met waar ik zal gaan en staan. Ik vertrouw U genoeg. Ik vertrouw erop dat U aanwezig bent in het midden van de stormen in mijn leven. Dank U dat U bij mij bent, mij leidt en mij richting geeft. Amen”.

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Pinksteren

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden