Jehovah Jireh

Geplaatst op: 28 april 2021

“En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden” – Genesis 22:14.

We kennen allemaal wel dit verhaal uit Genesis. Abraham wordt op de proef gesteld. Hij krijgt als opdracht van God om zijn zoon Izaäk te offeren. De eerste keer dat ik het verhaal las vond ik het bizar. Ik dacht dat ik het verkeerd had gelezen. Abraham had heel lang gewacht op een kind. Hij en Sara hadden de hoop op gegeven. Ze hadden niet meer verwacht dat het nog zou gebeuren. Maar God had hen een belofte gedaan en had Zijn woord gehouden. En daar was Izaäk. Maar nu vroeg God aan Abraham om hem te offeren?  Dat kon vast niet juist zijn..

Maar dat was wel wat God van Abraham vroeg. Maar niet omdat God Abraham iets wilde afnemen. Hij wilde hem op de proef stellen. Als je een beetje op mij lijkt, denk je nu waarschijnlijk, dat klinkt niet veel beter. Ik begreep het niet, dus ik ben het verhaal gaan onderzoeken. Op de proef stellen komt in de Bijbel van het woord ‘peirasmos’, wat betekent ‘op de proef stellen’, maar met als doel om iemand iets te laten zien, om iets te bewijzen. Niet met het doel om diegene te laten vallen, of iets naars aan te doen, maar om iets te laten zien. God gebruikte deze ‘test’ om Abraham juist te bemoedigen en te laten zien hoe groot zijn vertrouwen en zekerheid in God was.

Want waar Izaäk het vreemd vindt dat ze op weg gaan zonder een lam, heeft Abraham geen twijfel dat God niet zal voorzien. Abraham zei: “God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon” (Gen 22:8).
Wow! Abraham wist niet wat er ging gebeuren, er staat nergens in het verhaal dat Abraham er zeker van was dat het lam niet zijn zoon zou zijn. Maar Abraham kende God. Hij had zoveel vertrouwen in Hem, dat Hij wist dat God zijn belofte na zou komen. Dat het plan wat God had goed zou zijn. Dat Hij zou voorzien. Hij gebruikt zelfs een bijzondere naam voor God: Jehovah Jireh. ”De God die voorziet”.

Het woord ‘voorzien’ betekent in het Hebreeuws letterlijk ‘zien’.  Wanneer God ziet, zal Hij ook voorzien. Gods belofte is dat Hij ziet en voorziet. Hij ziet ons, Hij zorgt voor ons.

Ik denk dat ik deze opdracht van God onmogelijk had gevonden. Ik kan mij niet voorstellen om op pad te gaan met mijn dochter, heel de weg afvragend of ik mijn dochter aan het eind moet achterlaten. Toch deed Abraham dat wel. Hij had genoeg geloof om op God, op zijn Jehovah Jireh, te vertrouwen. Hij vertrouwde erop dat God zou voorzien. Mijn gebed is dat ik,en jij, ook zo mogen denken. Dat we God zo goed kennen, dat we in vertrouwen op pad mogen gaan. In zekerheid dat God altijd doet wat Hij belooft heeft. Dat Hij ons ziet en voorziet in dat wat nodig is. God is dezelfde God als Hij was voor Abraham. Hij is onze Jehovah Jireh.

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Namen: De namen van God II

God heeft een heleboel namen. Waarom zoveel namen voor God? Alle namen van God zeggen iets over Hem, over Zijn karakter. Veel van ons kennen veel namen van God en

Namen: De namen van God

In een vorig blog vertelde ik wat mijn naam betekende en hoe de naam van Simon veranderde in Petrus. Hoe God ons bij onze persoonlijke naam kent en dat Hij

Namen: wie ben ik?

Er is niemand die ik ken die geen voornaam heeft. Echt iedereen die ik ken heeft een naam. En dat is handig, want als ik bijvoorbeeld tegen mijn man Erik