Namen: De namen van God II

Geplaatst op: 18 januari 2023

God heeft een heleboel namen. Waarom zoveel namen voor God? Alle namen van God zeggen iets over Hem, over Zijn karakter. Veel van ons kennen veel namen van God en vaak ook nog de betekenis ervan. Elke naam van God en de betekenis staat voor een stukje van God. Van wie Hij is of wat Hij doet voor ons.

Ik vind het zo mooi dat wij allemaal soms iets anders van God nodig hebben of iets anders van God verlangen. En met alle namen van God, zegt Hij als het ware tegen jou en tegen mij: Wat heb jij nodig van Mij? Hoe wil jij dat ik mij vandaag aan jou laat zien? Niet: Het is vandaag vrijdag en jullie hebben allemaal dit nodig van Mij. Nee, God kijkt naar jou persoonlijk en vraagt: ‘Welke naam van Mij en welk stukje van Mijn karakter heb jij vandaag nodig?’ Opnieuw laat God zien dat Hij een persoonlijke God is.

Elohim: God, schepper, machtig en sterk

El Shaddai:  God Almachtig, de machtige van Jakob

Yahweh-Jireh:  De Heer zal voorzien

Yahweh-Nissi:  De Heer, mijn Banier

Yahweh-Rapha:  De Heer, mijn genezer

Yahweh-M’Kaddesh:  De Heer die heiligt

Yahweh-Tsidkenu:  De Heer, onze Rechtvaardigheid

Yahweh-Shammah:
  De Heer is hier

Yahweh-Rohi:  De Heer, mijn Herder

Yahweh-Tsevaoth: De Heer van de legermachten

Vandaag wil God zich laten zien aan jou, op een manier die jij fijn vindt en wat jij nodig hebt.

In de afgelopen weken hebben we gezien hoe bijzonder namen zijn.

  1. Hij kent je bij jouw naam
  2. Een persoonlijke God schiep een persoonlijk mens
  3. Welke naam, wat verlang je van Mij?

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Pinksteren

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden