Namen: De namen van God

Geplaatst op: 18 januari 2023

In een vorig blog vertelde ik wat mijn naam betekende en hoe de naam van Simon veranderde in Petrus. Hoe God ons bij onze persoonlijke naam kent en dat Hij ook verlangt dat wij naar onszelf kijken op de manier waarop God naar ons kijkt en hoe God ons noemt.

Maar ook God heeft een naam, zelfs meerdere namen. Bijvoorbeeld de naam: Elohim, dat letterlijk ‘goden’ betekent. Elohim is hiermee een algemene naam, wat algemeen gebruikt kon worden. In de Hebreeuwse Bijbel wordt vaak dezelfde naam beschreven als de God, JHWH. Uit de Bijbel blijkt dat Elohim dezelfde is als JHWH. JHWH is de naam waarmee God zichzelf bekend maakte. Aan Mozes en daarna aan het volk Israël. De betekenis van de naam JHWH komt ongeveer neer op ‘Ik ben’ of ‘jullie God’. God was met deze naam dus niet zomaar ‘God’ of een van de ‘goden’. Maar Hij was een persoonlijke God. Dé God van het volk Israël. Zijn naam was niet meer algemeen, want God wilde niets liever dan een persoonlijke relatie met Zijn volk.

Deze naam van God, JHWH, lezen we al over in Genesis. In Genesis 2 staat: “Toen maakte God, de Heer (JHWH), de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus.” Het woord ‘mens’ in het Hebreeuws is ‘adam’. Dit is ook een persoonlijke naam. Wij kennen deze naam ook gewoon als roepnaam. De persoonlijke naam ‘JHWH’ (God) maakte de persoonlijke naam ‘Adam’ (mens). Een persoonlijk God maakte een persoonlijk mens.

God laat hiermee zien aan jou en mij dat Hij een persoonlijke God wil zijn. Een God die verlangt naar relatie en intimiteit met ons. De naam JHWH beschrijft de persoonlijke schepper van de mens. De heilige naam JHWH is persoonlijk, het maakt ons duidelijk dat God een echt persoon is. Niet iets abstracts, niet slechts een vaag wezen dat ver weg is, maar een persoon.

JHWH betekent naast ‘Ik ben’ ook ‘Hij is of Hij zal er zijn’. Deze naam van God zegt dus nog meer over wie Hij is. Hij is eeuwig en onveranderlijk. Wat er ook om ons heen gebeurd, God is de Heer, de Ik ben en Ik zal zijn. Hij verandert niet.

Ook vandaag wil Hij die persoonlijke, aanwezige en betrouwbare God zijn voor ons, voor jou. Als je kunt aannemen en ontdekken dat God er altijd is en betrouwbaar is, dan is het makkelijker om die God beter te willen leren kennen. God is persoonlijk. Hij is er en Hij zal er zijn, ook voor jou.

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Namen: De namen van God II

God heeft een heleboel namen. Waarom zoveel namen voor God? Alle namen van God zeggen iets over Hem, over Zijn karakter. Veel van ons kennen veel namen van God en

Namen: wie ben ik?

Er is niemand die ik ken die geen voornaam heeft. Echt iedereen die ik ken heeft een naam. En dat is handig, want als ik bijvoorbeeld tegen mijn man Erik

Mijn God is zo groot

“Mijn God is zo groot. Zo sterk en zo machtig. Er is niets wat Hij niet kan doen” Dit liedje klonk de afgelopen tijd vaak bij ons door het huis.