Nog meer kracht

Geplaatst op: 26 mei 2021

Naast mijn baan voor Fountains of Joy, werk ik ook als kraamverzorgster. Ik verruil dan mijn dagelijkse kleding voor een uniform. En weet je wat er dan gebeurt? Mensen vinden het heel gewoon dat ik bij hen het hele huis doorbanjer, de keukenkastjes opentrek en zelfs in de slaapkamer kom. Niemand houdt mij tegen. Nee, ik wordt juist hartelijk ontvangen in hun privévertrekken.

Maar als ik later in hetzelfde huis kom in mijn gewone kleding, blijf ik keurig in de woonkamer en zouden ze het niet leuk vinden als ik dan even naar de slaapkamer zou gaan. Mijn uniform geeft mij autoriteit. Ik krijg meer vrijheid en niemand houdt mij tegen.

Op het moment dat jij in Jezus gaat geloven en je leven aan God geeft, verruil jij je ‘oude’ leven voor een nieuw leven met Hem. Net als beschreven is in Romeinen 13:14: “Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus”. Als je gaat geloven in Jezus en je ontvangt God in je leven dan ontvang je macht en autoriteit. “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden” (Joh 1:12).

Je bent een kind van God. En daardoor heb je autoriteit. “Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand (Luk 10:19). Nadat Jezus was opgestaan uit de dood hadden de discipelen de macht en autoriteit die wij ook hebben als we een kind van God worden.

Maar autoriteit is niet hetzelfde als kracht. Het verschil is duidelijk te zien als je in de bijbel leest over de gebeurtenissen nadat de mensen op de Pinksterdag gedoopt werden met de Heilige Geest. Jezus had beloofd dat er kracht zou komen als de Heilige Geest zou komen. En de kracht kwam. Als een explosie. Op één dag gaven meer dan 3000 mensen hun hart aan Jezus. En het ging maar door.

Hoe kwam dat? De discipelen hadden al macht en autoriteit, maar door de Heilige Geest werd daar nog kracht bij. Macht, Autoriteit en Kracht. Een dynamische combinatie.

Macht en autoriteit ontvang je als je een kind van God wordt en kracht als je de Heilige Geest uitnodigt om te komen. Dezelfde kracht waarover we lezen in Handelingen kunnen wij vandaag ook ontvangen. Kracht om verschil te maken in je eigen leven en dat van de mensen om je heen.

Wil jij ook kracht in je leven ervaren? Vraag dan aan de Heilige Geest om te komen, je hoeft niet te wachten tot het weer Pinksteren is. Dit kan vandaag en morgen en… altijd.

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Pinksteren

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden