Pinksteren

Geplaatst op: 20 mei 2023

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden ze ook mee gedoopt worden: ‘Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest’ (Handelingen 1:5). Die dag kwam, 10 dagen nadat Jezus terugging naar de hemel.

Hierna kwamen de discipelen samen in de tempel in Jeruzalem (Handelingen 2). Het Wekenfeest werd gehouden, waarbij een deel van de nieuwe graanoogst als offer aan God aangeboden. Een vrolijk feest, waarbij Joden uit verschillende landen samen kwamen. Tijdens het feest maakten de discipelen een wonder mee. Ze voelden plotseling een windvlaag, waarna de Heilige Geest zich liet zien in de vorm van vuurtongen. De discipelen konden opeens elke taal ter wereld spreken. Het Goede Nieuws kon zo overal worden verteld.

Dit wonder veranderde niet alleen de levens van de discipelen, maar van alle aanwezigen en ook van ons vandaag. Maar wat kunnen wij vandaag de dag nog met Pinksteren?
Wij kregen een helper. Een helper die niet op een plek aanwezig kon zijn, maar overal, tegelijk. En dus altijd bij ons. Jezus had gezegd dat het goed zou zijn als Hij terug zou gaan naar de Vader, ‘want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden’ (Johannes 16:7). Toen Jezus naar de hemel ging, liet Hij ons niet zomaar achter, maar maakte Hij ook ruimte voor de Heilige Geest.

Petrus vertelde met Pinksteren dat de uitstorting van de Heilige Geest het begin is van de vervulling van de profetie uit Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren” (Joël 2: 17-18).
Met de komst van de Heilige Geest ging deze profetie dus in vervulling en kwam er een nieuwe tijd voor gelovigen op aarde.

Wat betekent Pinksteren voor jou?

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Wie is Jezus?

Als je zomaar wat mensen zou vragen ‘Wie is Jezus?’ dan krijg je waarschijnlijk veel verschillende antwoorden. ‘Een profeet, een inspiratie, een historisch persoon, de Zoon van God’. Zomaar wat antwoorden die