Storm

Geplaatst op: 14 april 2021

“Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Weest stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen en: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’”(Markus 4:35-41)

De discipelen zijn met hun vissersbootjes het water op gegaan. Geen grote, luxe jachten, maar kleine bootjes die gevoelig waren voor wat er op het water gebeurde. En terwijl er een storm over het meer trok en de bootjes alle kanten op gingen, lag Jezus te slapen. De discipelen proberen in volle paniek en stress hun bootjes watervrij te maken, maar het lukt niet. Ze gaan naar Jezus toe en vragen Hem om hulp. Jezus spreekt tegen de storm en deze gaat liggen.

Net als de discipelen, kom ik ook regelmatig in een ‘storm’ terecht. Er gaat iets niet als gepland, er gebeurd teveel tegelijk of het zit niet mee. Bij mij komt er dan ook stress en paniek op. De rust is ver te zoeken. En wat doe ik dan? Om eerlijk te zijn, niet veel anders dan de discipelen, probeer ik mijn leven watervrij te maken. Ik probeer met emmers het water eruit te krijgen en probeer met een vinger een gat in mijn boot dicht te houden. Maar er komt een punt dat ik inzie dat het mij niet lukt om zelf mijn leven onder controle te houden.

En wat doe ik dan? Blijf ik gewoon doorgaan met het zelf proberen? Hopend dat ik de controle zelf wel weer een keer terugvind. Het liefst voor mijn bootje zinkt. Of nodig ik Jezus uit in mijn boot? Vraag ik Hem om de controle te nemen over mijn leven en de stormen toe te spreken?

We kunnen ons overgeven aan stormen: zorgen, werk of studie, verplichtingen of het gevoel hebben dingen te moeten. Of… durven we het over te geven? De stormen in jouw leven kunnen we  bij God brengen, en Hij belooft dan dat we rust ontvangen.

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden (Johannes 14:27). Jezus belooft ons dat Hij vrede zal geven aan iedereen die naar Hem toe komt en deze rust zoekt. Hij belooft dat deze vrede anders is dan de vrede die de wereld geeft, een veel diepere rust, een rust in je hart. Je hoeft Hem alleen maar uit te nodigen in jouw boot.

 

 

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Namen: De namen van God II

God heeft een heleboel namen. Waarom zoveel namen voor God? Alle namen van God zeggen iets over Hem, over Zijn karakter. Veel van ons kennen veel namen van God en

Namen: De namen van God

In een vorig blog vertelde ik wat mijn naam betekende en hoe de naam van Simon veranderde in Petrus. Hoe God ons bij onze persoonlijke naam kent en dat Hij

Namen: wie ben ik?

Er is niemand die ik ken die geen voornaam heeft. Echt iedereen die ik ken heeft een naam. En dat is handig, want als ik bijvoorbeeld tegen mijn man Erik