Vier het feest

Geplaatst op: 1 april 2021

Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria ’s morgens al heel vroeg naar het graf. Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer God kwam uit de hemel. Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen. Maar de engel zei tegen de vrouwen: “Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Zeg tegen hen: ‘Hij zal voor jullie uit reizen naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien.’ Dit moest ik jullie zeggen.” – Mattheus 28:1-7

Jezus is opgestaan! Hij leeft! Dat mogen we vieren met Pasen.

Iets vieren. Misschien is dat voor jou ook wel even geleden. In deze tijd is het lastig om te vieren. Met alle maatregelen is het moeilijk om een feest te geven. Misschien is de afgelopen tijd wel zo heftig geweest dat je weinig reden had om te vieren.

In de dagen voor Pasen was het op aarde ook geen feest. Voor Jezus en Zijn volgelingen was het een heftige tijd. Jezus werd niet langer binnen gehaald onder luid gejuich en met gefeest. Mensen wilde niet meer luisteren en zagen Jezus niet langer als de Verlosser. Jezus werd beschuldigd. Hij werd geslagen en vernederd. En uiteindelijk werd Hij gedood aan het kruis.

Maar Zijn dood was geen ongeluk. Iets wat nooit had mogen gebeuren. Het was al lang gepland en voorspeld (Jes 53:4-5). Jezus kwam naar de aarde om uiteindelijk te sterven. Het was onderdeel van het plan.

Maar daar eindigde het plan niet. Jezus bleef niet dood. Hij stond op. Na 3 dagen was het graf weer leeg. Het plan was voltooid. Jezus bracht ons redding door Zijn dood. De mogelijkheid om bij God te zijn. Zonder afstand of beperkingen. Een eeuwig leven, zonder pijn en verdriet. Een leven samen met Hem. Jezus bracht hoop. De hoop dat, ongeacht de situatie nu, er een tijd komt met alleen maar blijdschap en vreugde. Een oneindig feest!

Jezus bracht ons de vrijheid, om nu al van te mogen genieten. De kracht dat we het samen met Hem mogen doen. De hoop dat we mogen uitkijken naar nog iets beters. De kennis dat er iemand is die zoveel van ons houdt, dat Hij zijn eigen leven gaf. Reden voor een feestje? Laten we het vieren!

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Pinksteren

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden