Wie ben jij?

Geplaatst op: 14 oktober 2021

Onze dochter vindt het geweldig om in de spiegel te kijken. Als ze zichzelf ziet wordt ze helemaal enthousiast. Inmiddels weet ze heel goed dat zijzelf het meisje in de spiegel is, maar toen ze nog wat jonger was had ze geen idee. Wie is dat meisje in de spiegel?

Weet jij wie je bent? In sommige culturen is identiteit afhankelijk van jouw rol in een gezin of familie. Wordt identiteit bepaalt door de klasse of kaste waar je in geboren wordt. In Nederland is identiteit veel meer afhankelijk van wat je doet en wat je kan. Wanneer je dit doet of dit kunt, word je wie je echt bent. Wat heb je allemaal al bereikt in het leven? Status en waarde worden hier vaak aan gekoppeld. En hoewel we ergens heus wel weten dat dit heus niet bepaalt wie we zijn, worden deze normen toch een bepaalde maatstaf.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.
– Matteüs 3:16 – 4:3
 
Jezus wist heel goed wat Zijn identiteit was. God Zijn woorden waren: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’, terwijl de duivel zei: ‘Als u de Zoon van God bent…’  Hij probeert Jezus te laten twijfelen over Zijn identiteit. Ben jij wel de Zoon van God? Ben jij wel echt wie er gezegd wordt wie jij bent? Gebeurd dat niet ook bij ons? Als we kijken naar alles wat God over ons zegt, in Zijn woord, of misschien wel persoonlijk, geloven we dat dan echt? Of twijfelen we soms aan onze identiteit? Of we wel echt goed genoeg zijn? Echt geliefd zijn?

Hillsong beschrijft het mooi in één van hun nummers “I am who You say I am”. Ik ben wie U zegt dat ik ben. De Bijbel staat vol met teksten over 0nze identiteit. Dit is hoe God naar ons kijkt. En dat is hoe wij naar onszelf mogen kijken. Eerlijk is eerlijk, het is vaak makkelijker gezegd, dan gedaan. Ik weet hoe God mij ziet en toch ervaar ik dat niet altijd zo.

Jezus ging niet in discussie met de duivel. Jezus wist wie hij was. Hij kende Gods woord. Hij kende Zijn eigen identiteit. Wat kunnen wij veel van Hem leren. Want zo zeker als Hij was, mogen wij ook zijn. Wij zijn ook kinderen van dezelfde vader. Ook over ons zegt God: “Jij bent mijn geliefde kind”.

Wie zie jij als je de volgende keer in de spiegel kijkt?

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Pinksteren

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden