Wie is Jezus?

Geplaatst op: 20 april 2023

Als je zomaar wat mensen zou vragen ‘Wie is Jezus?’ dan krijg je waarschijnlijk veel verschillende antwoorden. ‘Een profeet, een inspiratie, een historisch persoon, de Zoon van God’. Zomaar wat antwoorden die voorbij zouden kunnen komen. Als iemand aan jou zou vragen: wie is Jezus volgens jou? Wat zou jij dan antwoorden?

In de Bijbel lezen we vaak over wie Jezus is of zou zijn. In de tijd dat Jezus op aarde was, bestonden er veel verschillende ideeën over wie Jezus was. “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten” (Mattheüs 16:14-15). Zijn discipel Petrus had een specifieker idee over wie Jezus was. In Mattheus 16:15 lezen we: “Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God”.

En hoewel een aantal mensen Jezus voor Johannes de Doper aanhielden, had Johannes zelf daar een heel andere mening over. Hij wist heel goed wie Jezus was. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29).

Op het moment dat Johannes Jezus doopt, vertelt God zelf over de identiteit van Jezus. God spreekt niet over Hem als de Zoon des mensen maar over Hem als Zijn eigen Zoon. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb (Mattheüs 3:17)

Jezus zelf probeert in zijn woorden en daden op aarde te laten zien wie Hij is. In het Johannes Evangelie refereert Hij een aantal keer naar zichzelf, door middel van Zijn ‘Ik ben’-uitspraken. ’Ik Ben’  is ook de naam die God gebruikte om zichzelf voor het eerst voor te stellen aan Mozes. Door de woorden ‘Ik Ben’ te gebruiken, identificeert Jezus zich met de God van het Oude Testament en laat Hij weten dat Hij (de Zoon van) God is. Wie is Jezus nog meer volgens Hem zelf?

Het Brood des levens (Johannes 6:35, 48, 51). Jezus is het leven is en Degene die leven geeft. Wanneer je bij Hem komt, wanneer je eet van het Brood des levens, zul je leven vinden. Dan zal je nooit meer honger hebben, omdat Hij je geestelijke honger stilt.

Het Licht der wereld (Johannes 8:12; 9:5). In onze wereld heerst het duister en is het soms erg donker. Jezus het Licht. Hij is het die de wereld en onze harten doet oplichten. Als je Hem volgt, zal je niet meer in het duister rondlopen, omdat het Licht van de wereld op je schijnt en in je schijnt.

De Deur voor de schapen (Johannes 10:7, 9). De deur van een stal is de enige toegang om binnen te komen. Door deze deur moeten zowel de herder als de schapen naar binnen. Jezus fungeert ook als deur: de Deur naar de Vader. Door Jezus’ dood kunnen wij namelijk weer vrij bij God komen.

De goede Herder (Johannes 10:11, 14). Jezus wil onze Herder zijn. Hij wil ons leiden, en voor ons zorgen. Hij is begaan met Zijn kudde, zoekt verloren schapen en verwelkomt elk ‘verloren’ schaap met alle liefde in Zijn kudde.

De Opstanding en het Leven (Johannes 11:25). Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis. Maar daar bleef het niet bij, drie dagen later stond Hij op uit de dood! Jezus is de Opstanding en het Leven. En Jezus belooft dat als je dat gelooft, je niet verloren zult gaan, maar voor eeuwig zal leven.

De Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Jezus noemde Zichzelf de Weg tot de Vader en het Leven. Nu noemt Hij zichzelf ook de Waarheid. Hij is het die God bekend maakt aan ons. Hij is Degene die de beloftes uit het Oude Testament heeft vervult.

De ware Wijnstok (Johannes 15:1). Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken. Uit onszelf kunnen we niet goed groeien of geen vrucht dragen. Maar als wij dicht bij Jezus blijven en verbonden met Hem blijven kunnen we vrucht dragen.

Wie is Jezus voor jou?

Over de schrijver

Deel dit artikel

Onze laatste artikelen

Een klein gebaar

Sinds een tijdje kom ik met regelmaat in de sportschool. Jammer dat ik jullie applaus niet kan horen.. Maar om fit te blijven, moest ik er toch aan geloven. Dus

Pinksteren

Nadat Jezus op stond uit de dood bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over Gods Koninkrijk en vertelde hen dat er een helper zou komen, de Heilige Geest. Hier zouden